Prywatne gabinety specjalistyczne działające w budynku Przychodni Fortuna

Każdy gabinet jest wyposażony standardowo w Unit firmy OMS Virtuosus. W każym unicie znajduje się skaler. Gabinety są przystosowane do współpracy z dodatkowym mobilnym wyposażeniem: cyfowa kamera wewnątrz ustna, spektrofotometr, wand, VDW lub lampa do wybielania.

Cyfrowy tomograf RTG 3D
Zdjęcia wewnątrzustne (zębowe), pantomograficzne, cefalometryczne wykonujemy techniką cyfrową, co w znacznym stopniu ogranicza dawkę promieniowania. Tomografia komputerowa jest specjalistycznym badaniem radiologicznym. które pozwala na uzyskanie obrazów 3D przekrojowych twarzo-czaski. Jest wskazane w planowaniu leczenia implanto-protetycznego, chorobach zatokowych szczęk.

Dla komforu każdego zabiegu wykorzystujemy min. :