Prywatne gabinety specjalistyczne działające w budynku Przychodni Fortuna

implanty nowy sącz fortuna

IMPLANTOLOGIA

Brakujące zęby mogą być w sposób idealny zastąpione przez implanty dentystyczne. Podobnie jak korzeń naturalnego zęba implant stanowi podparcie dla korony zęba i jest zakotwiczony w sposób trwały w kości szczęki. Jest to rozwiązanie najbliższe naturze pod względem naśladowania naturalnego wyglądu i funkcji. Implanty dentystyczne pozwalają także uniknąć konieczności szlifowania zdrowych własnych zębów i w sposób efektywny zabezpieczają kość przed jej zanikiem. Wszczepienie implantu jest możliwe gdy ilość dostępnej kości w szczęce spełnia wymogi pod względem jej ilości i jakości. W przypadku gdy mamy do czynienia z niewystarczającą ilością kości w obrębie szczęki oferujemy techniki jej rekonstrukcji przy pomocy kości własnej pacjenta lub prefabrykowanych materiałów kościozastępczych.